komisarenko.kiev.ua

Serhiy Komisarenko

Serhiy Vasyl?ovych Komisarenko (Ukrainian: Сергій Васильович Комісаренко; Russian: Сергей Васильевич Комисаренко) born July 9, 1943 in Ufa, Bashkortostan, USSR is a Ukrainian scientist, politician, and diplomat.

Current occupations: Academician-Secretary of the National Academy of Sciences of Ukraine (since 2004); Director, Palladin Institute of Biochemistry (1989-1992 and since 1998); Head, Department of Molecular Immunology, Palladin Institute of Biochemistry (1982-1992, since 1998); Chairman, Commission on Biosafety and Biosecurity at the National Security and Defence Council of   Ukraine (since 2007); President, Ukrainian Biochemical Society (since 1999); President, Ukrainian Biosafety Association (since 2013).

Education: Kyiv Medical Institute with distinction – MD (1960-1966); Department of Mechanics & Mathematics of Kyiv State University (1964-1966); Post graduate course in Biochemistry in the Institute of Biochemistry Kyiv – PhD (1966-1969); Courses on Advanced Immunology in Pasteur Institute in Paris, France (1974-1975); Institute of Molecular Biology and Genetics in Kyiv – DSci. in Molecular Biology and Biochemistry (1989).

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Патенти та авторські свідоцтва С. В. Комісаренка

  • PDF

Патенти та авторські свідоцтва С. В. Комісаренка

 1.А. с. 1307814 СССР. 4МПК С08К5/53, С08G18/06. Полиуретановая композиция / Комиссаренко С.В., Карлова Н.П., Фомовская Г.Н., Борисевич А.Н., Лозинский М.О., Пхакадзе Г.А. (СССР). – заявл. 25.12.84 ; дата регистрации 03.01.87. – ДСП - (раскрыто).

2.А. с. 1379739 СССР. 4МПК G01N33/49. Способ прогнозирования осложненного течения инфаркта миокарда / Комиссаренко С.В., Скок М.В., Гватуа Н.А., Солоненко И.Н., Пивень В.И. (СССР). – № 4017263; заявл. 27.01.86. Опубл. 07.03.88, Бюл. № 9. – ДСП.

3.А. с. 1512099 СССР. 4МПК C01F 9/38, A61K 31/66. Дигидрат динатриевой соли метиленбисфосфоновой кислоты, проявляющей противоопухолевую активность / Комиссаренко С.В., Карлова Н.П., Шарыкина Н. – № 4239930/31-04 ; заявл. 23.03.87. – ДСП - (раскрыто).

4.А .с. 1588137 СССР. 5МПК G01N 33/53.   Способ получения меченых антител. / Комиссаренко С.В., Фомовская Г.Н., Левчук О.П., Борисевич А.Н., Лозинский М.О., Мирян Н.И. (СССР). заявл. 09.02.88. – ДСП

5.А. с. 1648057 СССР.            5МПК С07С323/12//А61К31/095. Способ получения 1,2-диацил-3-меркаптоглицеролов / Столяров З.Е., Комиссаренко С.В., Шмигер Г.П. (СССР). заявл. 10.05.89. – ДСП.

6.А. с. 1836091 СССР. МПК A61K 35/24 (1990.01), A61K 31/685 (1990.01). Способ получения комплекса липидов «Тимихол» из животного сырья / Тихонова С.Н., Комиссаренко С.В., Богуславский В.А., Вендт В.П. (СССР). – № SU915014086; заявл. 20.11.91. Опубл. 23.08.93. Бюл. № 31.

7. А с. 1836092 СССР. МПК A61K 35/26 (1990.01), A61K 31/685 (1990.01). Способ получения комплекса липидов «Фосфотим» из животного сырья / Тихонова С.Н., Комиссаренко С.В., Волощенко Ю.В., Богуславский В.А., Мирошниченко И.Ю., Гавриш И.Н. (СССР). – № SU915014084; заявл. 20.11.91. Опубл. 23.08.93. Бюл. № 31.

8.Пат. 10867 UA. МПК 6МПК А61К35/12. Спосіб диференційованого одержання фізіологічно активних речовин із пантів рогів оленів та сільськогосподарських тварин / Даценко З.М., Комісаренко С.В., Губенко К.М., Фролькіс В.В. Пугач Б.В.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № 93121780 ; заявл. 04.08.93 ; опубл. 30.08.99. Бюл. № 5.

9.Пат. 12053 UA. МПК 4МПК С07F9/38, A61K31/66. Дигідрат динатрієвої солі метиленбісфосфонової кислоти, який виявляє протипухлинну активність / Комісаренко С.В., Карлова Н.П., Шарикіна Н.І., Кудрявцева І.Г., Єзерська Л.Я., Лозинський М.О., Борисевич А.М.; заявники та патентовласники Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Ін-т органічної хімії НАН України, НДІ фармакології і токсикології МОЗ України. – № 4239930 SU ; заявл. 23.03.87 ; опубл. 25.12.96. Бюл. № 4.

10.Пат. 12055 UA. МПК 4МПК С08К5/53, С08G18/06. Поліуретанова композиція / Комісаренко С.В., Карлова Н.П., Фомовська Г.М., Борисевич А.М., Лозинський М.О., Пхакадзе Г.О.; заявники та патентовласники Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Ін-т органічної хімії НАН України. – № 3828462/23-05 SU; заявл. 25.12.84; опубл. 25.12.96. Бюл. № 4.

11.Пат. 12056 А UA. МПК (2006) G01N 33/534 (2006.01), C07K 16/00. Спосіб одержання мічених антитіл / Комісаренко С.В., Фомовська Г.М., Левчук О.П., Борисевич А.М., Лозинський М.О., Мірян Н.І. заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Ін-т органічної хімії НАН України НАН України – № 4395425 SU ;заявл. 09.02.88 ; опубл. 25.12.96. Бюл. № 4.

12.Пат. 16988 UA. МПК 6МПК А61К37/22, А61К37/24. Спосіб обробки морських організмів / заявники та патентовласники Даценко З.М. Комісаренко С.В.; заявники і патентовласники Даценко З.М., Комісаренко С.В. – № 93005299 ; заявл ; 19.07.93. опубл. 29.08.97, Бюл. № 4.

13.Пат. 20471 UA. МПК 6МПК А61К35/78. Спосіб одержання з морських організмів комплексного лікувального засобу, репаруючого мембрани функційно різних клітин людини / Даценко З.М., Комісаренко С.В., Гула Н.М., Фролькіс В.В., Маргітіч В.М., Костюков С.М.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України – № 97030997 ; заявл. 06.03.97 ; опубл. 15.01.02. Бюл. № 1.

14.Пат. 36756 А UA. МПК 7МПК А61К31/66, А 61К45/05, С07F9/38. Спосіб лікування хворих із злоякісними пухлинами молочної залози / Шарикіна Н.І., Кудрявцева І.Г., Кас’яненко І.В., Комісаренко С.В., Карлова Н.П., Лозинський М.О., Борисович А.М., Чуйко О.Л.; заявник і патентовласник Ін-т фармакології і токсикології АМН України. – № 2000020602 ;заявл. 03.02.00; опубл. 16.04.01, Бюл. № 9.

15.Пат. 40714 А UA. МПК 7МПК C01B15/16, A61K 31/327. Протипухлинний засіб (МЕБІФОН) / Комісаренко С.В., Шарикіна Н.І., Лозинський М.О., Карлова Н.П., Кудрявцева І.Г., Кузьменко І.Й., Борисевич А.М., Єзерська Л.Я.; заявники та патентовласники Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Ін-т фармакології та токсикології АМН України, Ін-т органічної хімії НАН України. – №2001074659 ; заявл. 04.07.01 ; опубл. 15.08.01. Бюл. № 7.

16.Пат. 47858 А UA. МПК 6МПК С07К1/20. Спосіб очистки білкових розчинів від домішки патогенної форми пріонового білка /      Верьовка С.В., Волков Г.Л., Комісаренко С.В.; заявники та патентовласники Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Тов.“Комбіо”. – № 2001106907; заявл. 11.10.01 ; опубл. 15.07.02. Бюл. № 7.

17.Пат. 47859 А UA. МПК 6МПК С07К1/20. Спосіб очистки білкових розчинів від домішки плазміногена, плазміну, тканинного активатора плазміногена та асоційованої з ними патогенної форми пріонового білка / Верьовка С.В., Волков Г.Л., Комісаренко С.В.; заявники та патентовласники Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Тов.“Комбіо”. – № 2001106908; заявл. 11.10.01; опубл. 15.07.02. Бюл. № 7.

18.Пат. 50369 UA. МПК. 6МПК А61К38/46 Спосіб одержання препарату похідних хімотрипсин-трипсин-подібних протеолітичних ферментів для парентерального введення / Верьовка С.В., Волков Г.Л., Комісаренко С.В.; заявники та патентовласники Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Тов.“Комбіо”. – № 2001129141; заявл. 27.12.01 ; опубл. 25.06.05, Бюл. № 6.

19.Пат. 50596 UA. МПК 6МПК С07К1/20 Спосіб очистки білкових розчинів від домішки компонентів фібринолітичної системи та патогенної форми пріонового білка / Верьовка С.В., Волков Г.Л., Комісаренко С.В. ; заявники та патентовласники Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Тов.“Комбіо”. – № 2002021684 ; заявл. 28.12.02 ; опубл. 15.10.02. Бюл. № 10.

20.Пат. 55562 UA. МПК 7МПК А61К31/00. Спосіб одержання лікувального засобу, що відновлює патологічний стан мембран клітин / Комісаренко С.В., Волков Г.Л., Даценко З.М.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. № 2001042145 ; заявл. 02.04.01 ; опубл. 15.04.03. Бюл. № 4.

21.Пат. 73232 UA. 7МПК С12N5/18, С12Р21/08. Штам гібридомних тваринних клітин Mus musculus L. – продуцент моноклональних антитіл, які специфічно реагують з епітопом N–кінцевої ділянки ?-ланцюга D-димеру фібрину та D-фрагмента фібриногену людини. / Комісаренко С.В., Колеснікова І М., Луговський Е.В., Ляшко К.Д., Литвинова Л.М., Костюченко О.П., Гоголінська Г.К., Гриценко П.Г. ; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. № 2003077105 ; заявл. 28.07.03 ; опубл.15.06.05, Бюл. № 6.

22.Пат. 73233 UA. 7МПК C12N5/18, С12P21/08. Штам гібридомних тваринних клітин Mus musculus L., – продуцент моноклональних антитіл, що специфічні до епітопу N-кінцевої ділянки B? –ланцюга фібриногену людини. / Комісаренко С.В., Колеснікова І М., Луговський Е.В., Ляшко К.Д., Литвинова Л.М., Костюченко О.П., Гоголінська Г.К., Гриценко П.Г.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. № 2003077106 ; заявл.15.06.05 ; опубл. 15.06.05. Бюл. № 6.

23.Пат 73823 UA. 7МПК С12N5/12, С12N5/18, С12N5/20. Штам гібридом них тваринних клітин MUS MUSCULUS L., що культивуються та продукують моноклональні антитіла, специфічні до D-димера фібрину людини. / Комісаренко С.В., Колеснікова І.М., Луговський Е.В., Ляшко К.Д., Литвинова Л.М., Костюченко О.П., Гоголівська Г.К., Гриценко П.Г.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. № 2003076213 ; заявл. 04.07.03 ; опубл. 15.09.05, Бюл. № 9.

24.Пат. 74307 UA. 7МПК С07С227/00, С07К5/02. Лікувальний засіб “ФІЛОМЕК” для відновлення функції репродуктивної системи людини при її розладах та спосіб його одержання / Даценко З.М. Комісаренко С.В., Борода А.М., Канівець Н.В., Чернявський П.В.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.20041109612 ; заявл. 23.11.04 ; опубл. 15.11.05. Бюл. № 11.

25.Пат. 74751 UA. МПК (2006) A61K 31/385 (2006.01), A61P 7/00, A61P 19/00, A61P 35/00, A61K 31/79 (2006.01). Фармацевтичний препарат комплексної діїКОРЕКТИНі спосіб його одержання / Гулий М.Ф., Комісаренку С.В., Бебешко В.Г., Володіна Т.Т., Бруслова К.М., Дроздова В.Д., Петрунь Л.М., Дзвонкевич Н.Д., Печенова Т.М., Черняєв С.В., Гончарук П.Г., Марченко Л.В.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. № 20041210708 ; заявл. 27.12.04 ; опубл. 16.01.2006. Бюл. № 1.

26.Пат. 76074 UA. МПК (2006) А61К 31/66, А61К 31/355 (2006.01), А61К 38/00, А61P 11/00. Лікувальний засіб “КАЛЬМОФІЛ” для заміщувальної терапії сурфактантної системи легенів при її розладах та спосіб його одержання / Даценко З.М., Комісаренко С.В., Liu Kechun (Лю Кечун), Белебез’єв Г.І., Канівець Н.В.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. № а200510611 ; заявл. 09.11.2005 ; опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6.

27.Пат. 77182 UA. МПК (2006.01) А61Р 9/10, А61К 31/20. Застосування N-ацилетаноламінів як лікарських засобів та спосіб їх використання / Гула Н.М., Маргітич В.М. Горідько Т.М., Артамонов М.В., Жуков О.Д., Клімашевський В.М. Комісаренко С.В., Жебровська Ф.І.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. № 20031213067 ; заявл. 30.12.2003 ; опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11, опубл. з виправл. 2007. Бюл. № 7. та 2007, Бюл. № 13.

28.Пат. 77278 UA. МПК (2006) А61К 31/13, А61Р 37/08 (2006.01). Препарат для пригнічення алергічних реакцій та неспецифічного запалення, спосіб його одержання і спосіб його використання / Гула Н.М., Комісаренко С.В., Чумак А.А., Артамонов М.В., Жуков О.Д., Мегедь О.Ф., Петрова Ю.І., Кіндрук Н.Л.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.№ 20031213067 ; заявл. 15.10.2004 ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11.

29.Пат. 22160 U UA. МПК (2006) А61К 39/44, А61К 47/48, С07К 7/08 (2007.01), С12N 15/11. Штам Esherichia coliINVsbB – продуцент рекомбінантної неактивної субодиниці В дифтерійного токсину Corynebacterium diphtheriae / Комісаренко С.В., Колибо Д.В., Романюк С.І., Кабернюк А.А., Олійник О.С., Буркальова Д.О., Редчук Т.А.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. № а200604378 ; заявл. 19.04.2006 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5.

30.Пат. 23009 U UA. МПК (2006) А61К 39/44, А61К 47/48, С07К 7/08 (2007.01), С12N 15/11. Штам Esherichia coliINVsbА – продуцент рекомбінантної неактивної субодиниці А дифтерійного токсину Corynebacterium diphtheriae / Комісаренко С.В., Колибо Д.В., Романюк С.І., Кабернюк А.А., Олійник О.С., Буркальова Д.О., Редчук Т.А.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.u200604337 ; заявл. 19.04.2006 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5.

31.Пат. 27043 U UA. МПК (2006) A61K 31/593 (2007.01), A61K 31/355 (2007.01), A61K 33/00 Вітамінно-мінеральний препарат для лікування остеопорозу “Кальмівід-М” / Апуховська Л.І., Безусяк А.І., Василевська В.М., Волков Г.Л., Калашников А.В., Комісаренко С.В., Колибо Д.В.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.u200706951 ;заявл. 20.06.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16.

32.Intern. applic. No. PCT/UA 2005000052, Intern. public. No. WO2006/057629 A1, 7 A61K31/197, 31/355, 31/66, 38/00, 38/22, A61P15/00. Средство для профилактики и лечения расстройств репродуктивной системы человека “Філомек” и способ его получения / Даценко Зоя (DATSENKO, Zoja); Комисаренко Сергий (KOMISARENKO, Serhiy); Борода Анатолий (BORODA, Anatoliy); Канивец Наталия (KANIVETS, Nataliia); заявитель и патентообладатель Ин-т биохимии им. А.В.Палладина НАН Украины. Заявл. 23.11.2004; опубл. 01.06.2006.

33.Пат. 011616 ЕА, A1, 7 A61K31/197, 31/355, 31/66, 38/00, 38/22, A61P15/00. Средство для профилактики и лечения расстройств репродуктивной системы человека “Філомек” и способ его получения / Даценко Зоя (DATSENKO, Zoja); Комисаренко Сергий (KOMISARENKO, Serhiy); Борода Анатолий (BORODA, Anatoliy); Канивец Наталия (KANIVETS, Nataliia); заявитель и патентообладатель Ин-т биохимии им. А.В.Палладина НАН Украины. No. EA200701147; заявл. 23.11.2004; опубл. 28.04.2009.

34.Пат. 83153 UA. UA. МПК (2006) С07F 9/10 (2006.01), A61K 31/66, A61K 31/355 (2008.01), A61K 38/00, A61P 11/00 Поверхнево-активний лікувальний засібМОЛЮФІЛз тканин морських молюсків мідій для відновлення дефіциту сурфактанту, спосіб одержання та спосіб використання / Комісаренко С.В., Даценко З.М., Чекман І.С., Лю Кечун (Liu Kechun, CN), Мойсеєва Л.Г. Козуліна О.П., Белебезєв Г.І., Хань Лівень (Han Liwen, CN), Канівець Н.В.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № а200704423 ; заявл. 20.04.2007 ; опубл. 25.04.2008. Бюл. № 11.

35.Пат. 85936 UA. МПК (2009) A61K 31/593 (2006.01), A61K 31/355, A61K 33/06, A61K 33/30, A61K 33/32, A61K 33/34, A61P 19/10 (2009.01). Вітамінно-мінеральний препарат для лікування остеопорозу “Кальмівід-М” / Апуховська Л.І., Безусяк А.І., Василевська В.М., Волков Г.Л., Калашников А.В., Комісаренко С.В., Колибо Д.В.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України – № а200706950 ; заявл. 20.06.2007 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.

36.Пат. 87375 UA. МПК (2009) С12N 5/20, C07K 16/36 (2009.01). Штам гібридомних тваринних клітин Mus musculus L., що культивуються та продукують моноклональні антитіла, специфічні до фібрину людини / Комісаренко С.В., Колеснікова І.М., Луговськой Е.В., Ляшко К.Д., Гриценко П.Г., Литвинова Л.М., Костюченко О.П., Луговська Н.Е., Гоголинська Г.К.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № а200712284 ; заявл. 06.11.2007 ; 10.07.2009, Бюл. № 13.

37.Пат. 85494 UA. МПК (2009) A61K 31/66, А61К 33/06, А61K 31/593 (2008.01), A61P 19/00. Фармацевтична композиція для лікування захворювань кісткової тканини / Комісаренко С.В., Колибо Д.В., Апуховська Л.І., Безусяк А.І., Василевська В.М. ; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № а200802015 ; заявл. 18.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11.

38.Пат. 33494 U UA. МПК (2006) A61K 31/593 (2008.01), A61K 31/66, A61K 33/06. Фармацевтична композиція для лікування захворювань кісткової тканини / Комісаренко С.В., Колибо Д.В., Апуховська Л.І., Безусяк А.І., Василевська В.М. ; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u 200802017 ; заявл. 18.02.2008 ; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12, 2008 р.

39.Пат. 85985 UA. МПК (2009) A61K 35/56, A61K 31/56, A61P 9/00, A61P 11/00, A61P 15/00. Спосіб диференційованого одержання фізіологічно активних композицій із тканин морських молюсків рапанів / Даценко З.М., Комісаренко С.В., Кечун Лю (Kechun Liu, CN), Чекман І.С., Борода А.М., Луговська Г.Г., Канівець Н.В., Моісеєва Л.Г., Лівень Хань (Liwen Han, CN); заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. –   № а200805004 ; заявл. 18.04.2008 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.

40.Пат. 84356 UA. МПК (2006) A61K39/44; A61K47/48; C07K7/08 (2006.01); C12N15/11. Штам Escherichia coli K12 “invsbA – продуцент рекомбінантної неактивної субодиниці А дифтерійного токсину Corynebacterium diphtheriae, гібридизованої з полігістидиновим тагом / Комісаренко С.В., Колибо Д.В., Романюк С. І., Кабернюк А. А., Олійник О.С., Редчук Т.А.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № а200701085; заявл. 02.02.2007; опубл. 10.10.2007. Бюл. № 19.

41.Пат. 84357 UA. МПК (2006) A61K39/44; A61K47/48; C07K7/08 (2006.01); C12N15/11. Штам Escherichia coli K12 “invsbB – продуцент рекомбінантної неактивної субодиниці B дифтерійного токсину Corynebacterium diphtheriae, гібридизованої з полігістидиновим тагом / Комісаренко С.В., Колибо Д.В., Романюк С. І., Кабернюк А. А., Олійник О.С., Редчук Т.А.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № а200701086; заявл. 02.02.2007; опубл. 10.10.2008. Бюл. № 19.

42.Пат. 011616 ЕА. Int. Cl. A61K 35/60 (2006.01), A61K 31/355 (2006.01), A61K 31/685 (2006.01), A61K 38/00 (2006.01), A61K 31/198 (2006.01), A61K31/665 (2006.01), A61P 15/00 (2006.01) Средство для профилактики и лечения расстройств репродуктивной системы человека и способ его получения / Даценко Зоя, Комисаренко Сергий, Борода Анатолий, Канивец Наталия, Чернявский Павел; заявитель и патентообладатель Ин-т биохимии им. А.В.Палладина НАН Украины (UA). – № 200701147; PCT/UA2005/000052; WO 2006/057629; заявл. 21.11.2005., опубл. 2006.06.01.

43.Пат. 37459 U UA. МПК (2006) А23L 1/30. Комплексна харчова добавка для оздоровчого схуднення / Дмитренко М.П., Комісаренко С.В., Подрушняк А.Є.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u20083688; заявл. 02.07.2008; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22, 2008.

44.Пат. 85494 UA. МПК (2009) A61K 31/66, А61К 33/06, А61K 31/593 (2008.01), A61P 19/00. Фармацевтична композиція для лікування захворювань кісткової тканини / Комісаренко С.В., Колибо Д.В., Апуховська Л.І., Безусяк А.І., Василевська В.М.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № а200802015; заявл. 18.02.2008; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11.

45.Пат. 42533 U UA. МПК (2009) A23L 1/30, A23L 1/305. Комплексна дієтична добавка для виведення з організму оксидів азоту, нітритів і нітратів / Дмитренко М.П., Комісаренко С.В., Овчаренко В.І., Шандренко С.Г.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u200901077; заявл. 11.02.2009; опубл. 10.07.2009, Бюл. № 13.

46.Пат. 44404 U UA. МПК (2006) А 23L 1/30, A 23 L 2/00. Комплексна дієтична добавка при хелікобактеріозі / Дмитренко М.П., Комісаренко С.В., Шандренко С.Г.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u200813688; заявл. 27.11.2008; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19.

47.Пат. 91805 UA. МПК A61K 31/593 (2006.01) A61K 31/355 (2006.01) A61P 3/02 (2006.01). Спосіб одержання вітамін D3-Е білкового комплексу та отриманий цим способом лікувально-профілактичний вітамінний препарат / Спектор М.Й., Апуховська Л.І., Розенфельд Л.Г, Комісаренко С.В., Антипкін Ю.Г., Урх Йордан, Василевська В.М. – Заявник і патентовласник Спектор М.Й., Апуховська Л.І., Розенфельд Л.Г, Комісаренко С.В., Антипкін Ю.Г., Урх Йордан, Василевська В.М. ; заявники і патентовласники Спектор М.Й., Апуховська Л.І., Розенфельд Л.Г, Комісаренко С.В., Антипкін Ю.Г., Урх Йордан, Василевська В.М. – № a200909887; заявл. 28.09.2009; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16, 2010 р.

48.Пат. 47703 U UA. МПК (2009) A61K 31/375, A61K 31/19 (2009/01), A61K31/194 (2009/01), A61K 9/20, A61P 25/32 (2009/01). Засіб для зменшення алкогольного сп’яніння, інтоксикації, похмільного синдрому і наркотичної залежності при зловживанні алкоголем / Дмитренко М.П., Комісаренко С.В., Кішко Т.О., Шандренко С.Г.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u200906868; заявл. 01.07.2009; опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4.

49.Пат. 49226 U UA. МПК (2009) А61К 31/375, А61К 31/19 (2006.01), А61К 31/194 (2006.01), А61К 9/20, А61Р25/32 (2006.01). Спосіб зменшення алкогольного сп’яніння, інтоксикації, похмільного синдрому та наркотичної залежності при зловживанні алкоголем / Дмитренко М. П., Комісаренко С.В., Кішко Т.О., Шандренко С.Г.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u200910430; заявл. 01.07.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.

50.Пат. 91805 UA. МПК A61K 31/593 (2006.01) A61K 31/355 (2006.01) A61P 3/02 (2006.01). Спосіб одержання вітамін D3-Е білкового комплексу та отриманий цим способом лікувально-профілактичний вітамінний препарат / Спектор М.Й., Апуховська Л.І., Розенфельд Л.Г, Комісаренко С.В., Антипкін Ю.Г., Урх Йордан, Василевська В.М.; заявники і патентовласники Спектор М.Й., Апуховська Л.І., Розенфельд Л.Г, Комісаренко С.В., Антипкін Ю.Г., Урх Йордан, Василевська В.М. – № a200909887; заявл. 28.09.2009; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16, 2010 р.

51.Pat. ZL200610070929.7 CN. IPC A61K35/48; A61P43/00; A61P11/00. A medicinal preparation for therapy of the lung surfactant system under its disturbances and a method of its production / Datsenko Zoia Mykhailivna, (UA); Komisarenko Serhij Vasyliovych, (UA); Liu Kechun, (CN) Belebez’ev Hennadij Ivanovych, (UA); Kanivets Nataliia Volodymyrivna (UA); Patenteen Institute of Biology, Shandong Academy of Sciences (CN), O.V.Palladin Institute of Biochemistry of NAS of Ukraine. – Application No CN200610070929, Application date 2006.03.23, Publication No CN1861098, Pulication date 2006.11.15, Priority Information UA2005106112005/11/9, Priority Date 09.11.(CALMOPHIL)

52.Pat.ZL200710015055.X CN. IPC A61K35/56, A61KP11/00. A surfactant complex “MOLLUFIL” and its preparation and application / Liu Kechun, (CN); Komisarenko Serhij Vasyliovych, (UA); Datsenko Zoia Mykhailivna, (UA); Checkman Ivan serhijovych, (UA); Moiseeva Ludmila heorhiivna, (UA); Kozulina Olena Petrivna, (UA); Belebez’ev Hennadij Ivanovych, (UA); Han Liwen, (CN); Kanivets Nataliia Volodymyrivna (UA); Patenteen Institute of Biology, Shandong Academy of Sciences (CN), O.V.Palladin Institute of Biochemistry of NAS of Ukraine. – Application No CN200710015055. Application date 2007.06.22.; Publication No CN101112393, Publication date 2008.01.30; Priority Information UA200704423, Priority Date 20.04.2007.

53.Pat. ZL200810014730.1 CN. IPC C07K2/00, C07K1/14, C07K1/16, A61K38/02; A61P9/12; A61P9/04. A physiologically active lipopeptide complex and its preparation and application / Liu Kechun, (CN); Datsenko Zoya, (UA); Komisarenko Sergei, (UA); Checkman Ivan, (UA); Boroda Anatolii (UA); Canevets Nataliya (UA); Moiseiwa Liudmila (UA); Han Liwen, (CN); Lugovskaya Galina (UA); Ishchuk Oxana (UA); Ryasnyi Valerii (UA) ; Patenteen Institute of Biology, Shandong Academy of Sciences (CN), O.V.Palladin Institute of Biochemistry of NAS of Ukraine. – Application Number CN200810014730 Application date 2008.03.07. Publication Number CN101240014 Publication date 2008.08.13. Priority Information UA200805004; Priority Date 18.04.2008.MOLLUSTERON-1)

54.International Application No CN200810014731. IC C07K2/00; C07K1/14; C07K1/16; A61K38/02; A61P5/26. Core-peptide composition with physiological activity and its preparation method and applicatio / Liu Kechun; Datsenko Dryad; Komisarenko Sergei; Checkman Ivan; Boroda Anatolii; Canevets Nataliya; Moiseiewa Lyudmila; Han Liwen; Lugovskaya Galina; Ishchuk Oxana; Patenteen Institute of Biology, Shandong Academy of Sciences (CN), O.V.Palladin Institute of Biochemistry of NAS of Ukraine – Application date 2008.03.07; Publication Number CN101240015, Publication date 2008.08.(MOLLUSTERON-2)

55.Пат. № 97011 UA. МПК С07F 9/38 (2006.01), C07C 39/12 (2006.01), A61K 31/662 (2006.01). 5,11,17,23-Тетракіс[дигідроксифосфорил]калікс[4]арен або його Na-сіль як інгібітори полімеризації фібрину / Комісаренко С. В., Луговськой Е. В., Гриценко П. Г., Кальченко В. І., Кошель Т. А., Черенок С. О., Ющенко О. А., Колесник Є. О.; заявники та патентовласники Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Інститут органічної хімії НАН України. – a2010 04273; заявл. 13.04.10; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24, 2011 р.

56.International Аpplication No PCT/UA2011/000026. IPC (2006) С 07H 21/00, A 61K 31/00. 5,11,17,23-ТЕТРАКИС[БИС(ДИ ГИДРОКСИФОСФОРИЛ)МЕТИЛ]КАЛИКС[4]АРЕН ИЛИ ЕГО Na-СОЛЬ КАК ИНГИБИТОРЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ФИБРИНА / КОМИСАРЭНКО, Cэргий Васильович; ЛУГОВСЬКОЙ, Эдуард Виталийовыч; ГРЫЦЭНКО, Павло Грыгоровыч; КАЛЬЧЭНКО, Виталий Ивановыч; КОШЭЛЬ, Тэтяна Анатолиивна; ЧЭРЭНОК, Сэргий Олэксийовыч; ЮЩЭНКО, Олэксандр Анатолийовыч; КОЛЭСНЫК, Евгэний Олэксандровыч; Applicant Palladin Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine. – International publication No WO 2011/129796. International filling date 11.04.2011, Priority date 13.04.2010.

57.Пат. 69283 UA, МПК А 61К 39/44 (2006.01). Тест-система імуноферментна для кількісного визначення розчинного фібрину в плазмі крові людини / Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Колеснікова І.М., Співак М.Я., Гриценко П.Г., Ганова Л.О., Луговська Н.Е., Литвинова Л.М., Ляшко К.Д., Костюченко О.П., Позняк Т.А., Гоголинська Г.К., Ковтонюк Г.В., Терещенко М.І.; – заявники та патентовласники Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. № u201111736; – заявл. 05.10.2011; опубл. 25.04.2012. Бюл. № 8.

58.Пат. 69284 UA, МПК А 61К 39/44 (2006.01). Тест-система імуноферментна для кількісного визначення D-димеру в плазмі крові людини / Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Колеснікова І.М., Співак М.Я., Гриценко П.Г., Ганова Л.О., Луговська Н.Е., Литвинова Л.М., Ляшко К.Д., Костюченко О.П., Позняк Т.А., Гоголинська Г.К., Ковтонюк Г.В., Терещенко М.І.; – заявники та патентовласники Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. № u201111736; – заявл. 05.10.2011; опубл. 25.04.2012. Бюл. № 8.

59.Пат. 70456 U UA, МПК А 61К 39/44 (2006.01). Тест-система імуноферментна для кількісного визначення фібриногену в плазмі крові людини / Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Колеснікова І.М., Співак М.Я., Гриценко П.Г., Ганова Л.О., Луговська Н.Е., Литвинова Л.М., Ляшко К.Д., Костюченко О.П., Позняк Т.А., Гоголинська Г.К., Ковтонюк Г.В., Терещенко М.І.; – заявники та патентовласники Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. № u201114516; – заявл. 07.12.2011; опубл. 11.06.2012. Бюл. № 11.

60.Пат. 98731 UA. МПК (2011) А61К 31/00, 31/20; А61Р 5/24, 15/08, 15/10. Застосування N-стеароїлетаноламіну як засобу в комплексній терапії та профілактиці розладів чоловічої статевої системи / Гула Н.М., Микоша О.С., Горідько Т.М., Косякова Г.В., Бердишев А.Г.,   Шовкун С.А., Клімашевський В.М., Комісаренко С.В.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № а201103251; – заявл. 21.03.2011; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.

61.Пат. 74117 UA. МПК А61К 31/13 (2006.01), А61Р 25/32 (2006.01), А61Р 39/06 (2006.01). Засіб для профілактики та зняття алкогольної інтоксикації / Гула Н.М., Горідько Т.М., Косякова Г.В., Бердишев А.Г., Клімашевський В.М., Комісаренко С.В. – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. – заявл. 16.11.2010.

62.Пат. 75632 UA, 7 МПК С 12P 19/04 (2006.01), A61 K 45/00. Засіб з антинейрамінідазною та інтерфероніндукуючою дією для профілактики та лікування грипозної інфекції / Гула Н.М., Асмолкова В.С., Рибалко С.Л., Дядюн С.Т., Старосила Д.Б., Комісаренко С.В., Чумак А.А. – заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – u201205951; заявл. 16.05.2012; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23.

63.Пат. 79010 UA, МПК (2013.01) C12P 19/00 (2006/01), A61K 45\00. Застосування N-стеароїлетаноламіну як речовини з активною антигрипозною дією / Гула Н.М., Асмолкова В.С., Рибалко С.Л., Дядюн С.Т., Старосила Д.Б., Комісаренко С.В., Чумак А.А., Бердишев А.Г.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u201210932 ; заявл. 16.05.2012 ; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7.

64.Пат. 86279 UA, МПК (2013.01) A61B 10/00. Спосіб прогнозування післяопераційних тромботичних ускладнень / Луговськой Е.В., Колеснікова І.М., Платонова Т.М., Луговська Н.Е., Литвинова Л.М., Костюченко О.П., Рубленко А.М., Фіщенко В.О. Чернишенко Т.М., Горницька О.В., Комісаренко С.В. – заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u201307461 ; заявл. 12.06.2013; опубл. 25.12.2013, Бюл. № 24.

65.Пат. 90935 UA, МПК C12N 9/74 (2006.01). Спосіб отримання тромбіну / Платонова Т.М., Корольова Д.С., Чернишенко Т.М., Горницька О.В., Гришук В.І., Чернишенко В.О., Луговськой Е.В., Комісаренко С.В. ­– заявник і патентовласник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u201401076 ; заявл. 05.02.2014 ; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11.

66.Пат. 104650 UA, МПК A61P 31/12 (2006/01), A61K 31/164 (2006/01). Застосування N-стеароїлетаноламіну як речовини з активною антигрипозною, антивірусною, антинейрамінідазною, інтерфероніндукуючою та антигемаглютинуючою дією та засіб для профілактики та лікування грипозної інфекції / Гула Н.М., Асмолкова В.С., Рибалко С.Л., Дядюн С.Т., Старосила Д.Б., Комісаренко С.В., Чумак А.А.; ­– заявник і патентовласник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № а201205950 ; заявл. 16.05.2012 ; Опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22.

67.WO2006/057629, Int. Cl. A61K 35/60 (2006.01),A61K 31/355 (2006.01), A61K 31/685 (2006.01), A61K 38/00 (2006.01), A61K 31/198 (2006.01), A61K31/665 (2006.01), A61P 15/00 (2006.01). Agent for prophylaxis and treatment of a human reproductive system disorders filomek and method for the production thereof / Datsenko Zoja?[UA]; Komisarenko Serhiy?[UA]; Boroda Anatoliy?[UA]; Kanivets Nataliia?[UA]; Cherniaviskyi Pavlo?[UA]. Applicants: A.V.PALLADIN BIOCHEMISTRY INST?[UA]; Datsenko Zoja?[UA]; Komisarenko Serhiy?[UA]; Boroda Anatoliy?[UA]; Kanivets Nataliia?[UA]; Cherniaviskyi Pavlo?[UA]. – Appl. number 2005UA00052,; Prior. number UA20041109612, 20041123.

68.EA200701147, 2007-12-28. Int. Cl. A61K 35/60 (2006.01),A61K 31/355 (2006.01), A61K 31/685 (2006.01), A61K 38/00 (2006.01), A61K 31/198 (2006.01), A61K31/665 (2006.01), A61P 15/00 (2006.01). Medical agent for prophylaxis and treatment of a human reproductive system disorders and method for the production thereof / Даценко, Зоя, ; Комисаренко, Сергий, ; Борода, Анатолий, ; Канивец, Наталия, ; Чернявский, Павел; Институт биохимии им. А.В.Палладина НАН Украины – Appl. number EA20070001147, 20051121; number(s): UA20041109612 20041123 ; WO2005UA00052 20051121.

69.Пат. 011616 ЕА. Int. Cl. A61K 35/60 (2006.01),A61K 31/355 (2006.01), A61K 31/685 (2006.01), A61K 38/00 (2006.01), A61K 31/198 (2006.01), A61K31/665 (2006.01), A61P 15/00 (2006.01). Средство для профилактики и лечения расстройств репродуктивной системы человека и способ его получения / Даценко Зоя, Комисаренко Сергий,Борода Анатолий, Канивец Наталия, Чернявский Павел; заявитель и патентообладатель Институт биохимии им.А.В.Палладина НАН Украины. – № 200701147; PCT/UA2005/000052; WO2006/057629 ; заявл. 21.11.2005 ; UA20041109612, заявл. 23.11.04 ; опубл. 28.04.2009.

70.Pat. СN ZL 200580040179.2. Int. Cl. A61K 31/355 (2006.01), A61K 31/685 (2006.01), A61K 38/00 (2006.01), A 61K 31/198 (2006.01),A61K 31/665 (2006.01), A61P 15/00 (2006.01). Agent for prophylaxis and treatment of a human reproductive system disorders FILOMEK and methods for the production thereof / DATSENKO, Zoja; KOMISARENKO, Serhiy; BORODA, Anatoliy; KANIVETS, Nataliia; A.V.Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of Ukraine ; No. 200580040179.2 ; 23.05.2007 ; UA20041109612, заявл. 23.11.04 ; Publ. 06.11.2013.

71.Пат. 100065 Україна, МПК G0133/49 (2006.01), G01N 33/53 (2006.01), G0133/531 (2006.01). Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до Mycobacterium bovis / Комісаренко С.В., Колибо Д.В., Олійник О.С., Редчук Т.А., Луговська Н.Е., Сіромолот А.А., Стегній Б.Т., Герілович А.П., Завгородній А.І., Ніколаєнко І.В., Раєвська Г.Є. заявник і патентовласник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u201413675 ; заявл. 19.12.2014 ; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13.

72.Пат. 47900 Україна, МПК: A61K 31/593 (2006.01), A61K 31/355 (2006.01). Спосіб одержання вітамін D3-Е білкового комплексу / Спектор М.Й., Апуховська Л.І., Розенфельд Л.Г., Комісаренко С.В., Антипкін Ю.Г., Урх Йордан, Василевська В.М.; заявник і патентовласник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u200909888 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4.

73.Пат. 91805 Україна, МПК: A61K 31/593 (2006.01), A61K 31/355 (2006.01), A61P 3/02 (2006.01). Спосіб одержання вітамін D3-Е білкового комплексу / Спектор М.Й., Апуховська Л.І., Розенфельд Л.Г., Комісаренко С.В., Антипкін Ю.Г., Урх Йордан, Василевська В.М.; заявник і патентовласник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № а200909887 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.

74.Пат. 100467 Україна, МПК (2015.01) A61P 19/00, A61P 31/00, A61K 35/14 (2015.01) , A6135/16 (2015.01). Спосіб одержання аутологічного фібринового гелю для стимуляції регенерації кісткових і м’яких тканин і зниження інтенсивності запальних процесів, набір для одержання аутологічного фібринового гелю / Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Рубленко М.В., Андрієць В.Г., Корольова Д.С., Чернишенко Т.М., Горницька О.В., Платонова Т.М., Макогоненко Є.М.,Чернишенко В.О.; заявник і патентовласник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u201501208 ; заявл. 13.02.2015 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.

75.Пат. 113094 Україна, МПК (2016.01) A61K 35/14 (2015.01), A6135/16 (2015.01), A61P 7/00. Спосіб одержання аутологічного фібринового гелю для стимуляції регенерації кісткових і м’яких тканин і зниження інтенсивності запальних процесів, набір для одержання аутологічного фібринового гелю / Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Рубленко М.В., Андрієць В.Г., Корольова Д.С., Чернишенко Т.М., Горницька О.В., Платонова Т.М., Макогоненко Є.М.,Чернишенко В.О.; заявник і патентовласник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № а201501207 ; заявл. 13.02.2015 ; опубл. 12.12.2016, бюл. № 16.

76.Пат 114356, МПК (2016.01) A617/04; A61F13/00, A6138/43. Гемостатичний комбінований засіб для зупинки масивних кровотеч, у тому числі за гемофілії / Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Ніколаєв В.Г., Платонова, Т.М. Досенко В.Є., Сахно Л.О., Снежкова Є.О., Корольова Д.С., Чернишенко Т.М., Чернишенко В.О., Горницька О.В.; заявник і патентовласник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u201608441 ; заявл. 01.08.2016 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14.

77.Пат. 118447 U Україна, МПК (2016.01): А61В10/00, G01N, G01N 33/53, G01N. Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до Mycobacterium tuberculosis / Комісаренко С.В., Колибо Д. В., Редчук Т.А., Олійник О.С., Галкін О.Ю., Романюк С.І., Сіромолот А.А., Луговська Н.Е., Фещенко Ю.І., Рекалова О.М., Чудіна Т.О., заявник і патентовласник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u201701655 ; заявл. 21.02.2017 ; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15. Висновок про видачу деклараційного патенту на корисну модель за результатами формальної експертизи від 09.06.2017 № 13904/ЗУ/17.

78.Пат. 114356 Україна, МПК (2016.01) A617/04; A61F13/00, A6138/43. Гемостатичний комбінований засіб для зупинки масивних кровотеч, у тому числі за гемофілії / Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Ніколаєв В.Г., Платонова, Т.М. Досенко В.Є., Сахно Л.О., Снежкова Є.О., Корольова Д.С., Чернишенко Т.М., Чернишенко В.О., Горницька О.В.; заявник і патентовласник Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № а201608443 ; заявл. 01.08.2016 ; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.

79.Пат 116503 Україна, МПК (1016.01): A6133/38, A6131/16 Комплексна дієтична добавка при гелікобактеріозі / Комісаренко С.В., Шандренко С.Г., Захаріна Г.М., заявник і патентовласник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u201612125 ; заявл. 30.11.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл.№ 10.

80.Пат. 118447 Україна, МПК (2016.01): А61В10/00, G0133/49, G01N 33/53, G0133/531. Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до Mycobacterium tuberculosis / Комісаренко С.В., Колибо Д. В., Редчук Т.А., Олійник О.С., Галкін О.Ю., Романюк С.І., Сіромолот А.А., Луговська Н.Е., Фещенко Ю.І., Рекалова О.М., Чудіна Т.О. – u201701655 ; заявл. 21.02.2017 ; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15.

81.Пат. 117852, МПК (2018.01) A61F13/00 (2006.01) 38/43. A61P 7/04 (2006.01). Гемостатичний комбінований засіб для зупинки масивних кровотеч, у тому числі за гемофілії / Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Ніколаєв В.Г., Платонова, Т.М. Досенко В.Є., Сахно Л.О., Снежкова Є.О., Корольова Д.С., Чернишенко Т.М., Чернишенко В.О., Горницька О.В., заявник і патентовласник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. a201608443 ; заявл. 01.08.2016 ; опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19.

82.Пат. 130483 Україна, МПК (2018.01): C121/6886, C125/10, C125/095, C125/09, C125/16. Застосування стабільних субліній пухлинних клітин як моделі для тестування протипухлинних препаратів, скерованих на знищення ракових стовбурових клітин / Дробот Л.Б., Комісаренко С.В., Пасічник Г.В., Горак І.Р., Геращенко Д.С., заявник і патентовласник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – № u201806310 ; заявл. 06.06.2018 р. ; опубл. 10.12.2018, Бюл. №23.

83.Пат. 131124 Україна, МПК (2018.01): A61K 31/00, A61P 3/02 (2006/01). Засіб для зниження рівня гомоцистеїну та покращення когнітивних функцій людини – Комісаренко С.В., Колибо Д.В., Галкін О.Ю., Луговська Н.Е., заявник і патентовласник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. – u201806459 ; заявл. 11.06.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1.

84.Пат. 131394 Україна, Застосування сполуки 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-(2-гідроксиетил)тіазолій хлориду як блокатора іонної провідності каналів, утворених дифтерійним токсоїдом CRM 197, заявники та патентовласники Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. – № u101808180 ; заявл. 24.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1.

Last Updated on Friday, 28 February 2020 16:26