komisarenko.kiev.ua

 

 

КОМІСАРЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

академік-секретар Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України, директор Інституту ім. О. В. Палладіна НАН України

Дійсний член (академік) Національної Академії наук України (імунологія, 1991), дійсний член (академік) Національної Академії медичних наук України (імунологія, 1993), доктор біологічних наук (1989), професор (1989). Має Ранг Надзвичайного і Повноважного Посла України.

Президент Українського біохімічного товариства (1999), перший заступник Голови Української ради миру (1999), президент Українського Інституту миру і демократії (2000), президент благодійної організації інвалідів “Спеціальна Олімпіада України ”(2002), голова Наглядової ради міжнародного фонду Національної пам’яті України (2007), голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді Національної безпеки і оборони України (2007, 2009), Почесний член та член Ради директорів Британо-української торговельної палати. Кандидат на пост Президента України (вибори 2004 року).

Державні нагороди та почесні відзнаки: Орден „Ярослава Мудрого” V ступеня (2005), Орден "За Заслуги": III ступеня (1996), II ступеня (1998), Почесна Грамота Верховної Ради України (2003). Лауреат Державної премії України у (1979), премій НАН України ім. О.В. Палладіна (2003) та ім. І.І Мечникова (2011). Почесне звання: почесний доктор Кінгстонського та Північно-Лондонського Університетів (1997), “Заслужений діяч науки і техніки України” (2008), , почесний професор Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (2010), почесний член Польського біохімічного товариства (2011).

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)

Наукова, науково-організаційна і педагогічна діяльність

Дійсний член (академік) Національної Академії наук України (імунологія, 1991), дійсний член (академік) Академії медичних наук України (імунологія, 1993). Доктор біологічних наук (зі спеціальності молекулярна біологія, біохімія), професор (біохімія), лауреат Державної премії України у (1979) та премії НАН України ім. О.В. Палладіна (2003). Нагороджений Почесними відзнаками Президента України: орденом „Ярослава Мудрого” V ступеня (2005), орденом "За Заслуги": III ступеня (1996), II ступеня (1998), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2003), почесним званням “Заслужений діяч науки і техніки України” (2008). Почесний доктор Кінгстонського та Північно-Лондонського Університетів (1997). Почесний професор Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (2010). Має Ранг Надзвичайного і Повноважного Посла України.


Професор Сергій Васильович Комісаренко працює Академиком-секретарем Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології (з 2004 року) та директором Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна (з 1989 по 1992 рік та з 1998 р.) Національної академії наук України. З 1969 по 1992 рік працював в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна АН України - молодшим, старшим науковим співробітником, вченим секретарем, завідуючим лабораторією, завідуючим відділом, директором Інституту.

Крім короткострокових наукових відряджень, працював в Інституті Пастера в Парижі (1974-1975) та в Нью-Йоркському протираковому центрі ім. Слоан-Кеттерінга (1981). Йому належить ідея встановлення у 1986 році пам'ятника І. Мечникову в Інституті Пастера в Парижі від імені Академії наук УРСР.

Головні напрями наукової діяльності.
Головні напрями наукової діяльності С. Комісаренка пов'язані з імунохімічним дослідженням антигенної структури білків та пептидів. Він є засновником молекулярної імунології в Україні. Першим в колишньому СРСР провів дослідження імунохімічної структури пептидів та білків, впровадив методи імуноензиматичних досліджень і проточну цитофлуориметрію та одним з перших в СРСР ввів у дослідження гібрідомну техніку одержання моноклональних антитіл. Під його керівництвом вивчена біологічна дія фосфорорганічних комплексонів - бісфосфонатів та знайдена протипухлинна та імуномодулююча активність метилен-бісфосфонової кислоти (на основі останньої розроблено ефективний протипухлинний лікувальний препарат «Мебіфон»). Він є також співавтором кількох лікувальних препаратів, які зараз проходять або доклінічне вивчення, або впроваджуються у фармацевтичній промисловості. Використовуючи фосфонати, цитотоксичні антибіотики та антитіла (або їх фрагменти) проти мембранних антигенів були створені імуновекторні молекули для вибіркового лізису пухлинних клітин. Під керівництвом С. Комісаренка встановлена антигенна структура нейротоксину апаміну, цитохрому с та деяких інших білків і пептидів, зокрема, білків системи зсідання крові, антигенів мікобактерій, збудників кашлюка і дифтерії. У відділі, яким він керує, досліджено певні механізми, що лежать в основі активації лімфоцитів.

Ряд робіт С. Комісаренка має велике науково-прикладне значення. Так, за імунохімічне дослідження білків молока йому була присуджена Державна премія УРСР. Під керівництвом С. Комісаренка було проведено унікальне дослідження імунітету у людей, які працювали після аварії на Чорнобильській АЕС. За допомогою найсучасніших методів вже наприкінці 1986 року було вперше знайдено і доведено (всупереч офіційній позиції, яка існувала у ті роки), що низькі дози радіації суттєво пригнічують систему природного імунітету, зокрема знижують кількість та активність природних клітин-кіллерів, які відповідають за протипухлинний та противірусний імунітет у людини. Він назвав тоді цей стан "Чорнобильським СНІДом". Серед інших наукових проблем С. Комісаренко плідно займається проблемами біобезпеки і біозахисту.

Він є автором понад 300 наукових праць, понад 40 національних і міжнародних патентів і винаходів з біохімії і молекулярної імунології та численних статей з політики і культури України, а також співавтором двох монографій (“Радиация и иммунитет человека”, Киев, 1994 та „Структура і біологічна активність бактеріальних біополімерів”, Київ, 2003)

Наукова робота С. Комісаренка тісно пов’язана з великою науково-організаційною та педагогічною діяльністю. Він був засновником лабораторії імунохімії (1975), яка у 1982 році була перетворена у відділ молекулярної імунології. У 1978-1986 роках він з успіхом керував республіканською міжвідомчою науковою програмою з імунології “Механізми імуностимуляції”, був організатором Республіканських шкіл з молекулярної імунології, впродовж багатьох років читав курс лекцій з імунохімії у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка (1976-1984) та з молекулярної імунології - у Київському відділенні МФТІ (1983-1990). Зараз очолює Відділення „Біотехнологія” кафедри біохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під його керівництвом виконано 6 докторських і 18 кандидатських дисертацій.

С. Комісаренко є членом редколегій міжнародного журналу «Європа» (Польща) та з імунофармакології (Італія), членом Ради міжнародного товариства імунофармакологів (США), головним редактором Українського біохімічного журналу та журналу «Біотехнологія», Президентом Українського біохімічного товариства (з 1999 р.).